Ücret Tarifesi

 

 
AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 
KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TABLOSU
   
   
  2019
1.DERECE(A/FEVKALADE)   850,00TL
  (2.029,ooTL.1/2'sinden fazla olamaz)
2.DERECE(FEVKALADE)              480,00TL
   
3.DERECE(1/A DERECE) 395,00TL
   
4.DERECE(1/B  DERECE)  
   
5.DERECE(İKİNCİ DERECE) 300,00TL
   
6.DERECE(ÜÇÜNCÜ DERECE)  
   
7.DERECE(DÖRDÜNCÜ DER.)   240,00TL
  (2.029,ooTL.%10'undan az olamaz)
   
   
** (Munzam Aidat her yıl için üyelerin Gelir ve Kurumlar Vergisi' ne ilişkin 
beyannamelerinde gösterilen ticari kazanç toplamı üzerinden BİNDE 5 
oranında tahsil olunur. Munzam aidat tavanı 2019 yılı için ……...,ooTL. olup
yatırım indirimi bulunan üyelerimizden de munzam aidat tahsil edilecektir.
   
** Banka şubeleri ve merkezi ilimiz dışında bulunan şirket ya da şahıs kayıtları
A / Fevkalade derece ile derecelendirilir.)
   
** Şirket kayıtları Fevkalade derece ile derecelendirilir.

 

 

 

                  AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI    
                 HİZMETLER KARŞILIĞI ALINACAK ÜCRET TARİFESİ 
   
 
MECLİS KARAR TARİH VE NO. 2019
Oda üyelerinin fatura suretlerinin onayı  40,00TL
Faturaların rayic fiyatlara uygunluk onayı Binde 5
(Faturaların rayice uygunluk onayından en az 20,ooTL tahsil edilir.)  
Ticari ve sınai eşya numuneleri vasıf onayı             50,00TL
Tek imalatçı belgesi 265,00TL
Oda Eksperi onayı (Ekspertiz raporları) ve Ön Kapasite Raporu 320,00TL
Kefaletname ve taahhütnamelerde yazılı imza   
sahiplerinin sicil durumlarını gösteren onay ve şerhler Binde 5
Ticari kefalet onayları Binde 5
Kapasite Raporu(2yıllık) 625,00TL
Yerli Malı Belgesi (2019 döneminde TOBB payı 100,oo TL. dahil) 265,00TL
Fiili Tüketim,Ticari ve sınai mahiyette belge,tahsis ve sarfiyat belgeleri 425,00TL
TÜRK MALI BELGESİ  250,00TL
Kalite ve yeterlilik belgeleri,imalatta yeterlilik belgesi 220,00TL
Diğer hizmetler karşılığı(Odadan istenen muhtelif özel belge,makine parkı tespiti)             110,00TL
Oda Sicil Kayıt Sureti ve faaliyet belgesi                        ücretsiz
Odamız üyelerine ait imza örneği onayı 25,00TL
Kimlik Kartı bedeli (Talep halinde) 25,00TL
Üye Beyannamesi bedeli (İlk kayıtta tahsil edilir) 25,00TL
Oda Üyelik Belgesi ücretsiz
Suret onayları(Her normal sayfa için)                          10,00TL
İhale ile ilgili belge ve yazılar 30,00TL
   
TİCARET SİCİL HİZMETLERİ  
1.Üye kayıtları ;  
a) Gerçek Kişilerin Kaydı 260,00TL
b) Şirket ve Kooperatif Kaydı 485,00TL
   
2.İmza yetkililerinin değişikliği;  
a) Bankaların imza yetkilisi tescili ve imza yetkilisi iptal tescili(Her kişi için) 275,00TL
b) Şirket ve Kooperatiflerde(Her kişi için) 130,00TL
   
3.Kayıt bilgileri değişikliği ve tadilat;  
a) Gerçek Kişilerden 120,00TL
b) Şirket ve Kooperatiflerden 220,00TL
c)Adres değişiklik tadilatları  ücretsiz
   
4.Sicil ve yetki belgeleri                   50,00TL
   
5.Ticaret Sicili gazetesi suretleri 13,00TL
   
6.Şirket Kuruluş Anasözleşme Tasdiki 300,00TL
7.İmza Beyanı,İrade Beyanı,Düzeltme Beyanı,Tescil Talepnamesi 70,00TL
8.Gerçek Kişi Mersis giriş ücreti 110,00TL
9.Tüzel Kişi Mersis giriş ücreti 165,00TL
   
Menşe Şahadetnameleri (1.ad) ATR-EUR-GÇB ve Diğer Menşe(TOBB payı dahil) 5,00TL
Fiyat Tarifesi onay ücreti(Asıl liste onay bedeli) 220,00TL
Odamız üyesi olmayanlara yapılan hizmetler karşılığı 165,00TL
   
İş makineleri tescil ve onayı(İş makinesi tescil belg.ayrıca ücretlendirilir) 100,00TL
 
Odamız hizmet binası 4.kat Meclis Salonu(Üye / Üye olmayan) 500,ooTL/750,ooTL
Odamız hizmet binası 4.kat Toplantı Salonu(Üye / Üye olmayan) 400,ooTL/600,ooTL
Odamız hizmet binası 3.kat Toplantı Salonu(Üye / Üye olmayan) 250,ooTL/350,ooTL
   
Odamızdan bilirkişi temini (Ücretin yarısı bilirkişiye iade) 425,00TL
Bilgi Edinme Yasası ile ilgili bilgi ve belge bedeli 35,00TL
K Yetki Belgesi tanzimi - Araç Ekleme*9,00TL.'sı TOBB adına tahsil edilmektedir. 18,00TL
K Belgeleri *20,00TL.'sı TOBB adına tahsil edilmektedir. 60,00TL
   
Sigorta Acenteleri ile ilgili işlemler  
Sigorta Acenteleri Levha Kayıt Ücreti*10,00TL.'sı TOBB adına tahsil edilmektedir. 75,00TL
Sigorta Acenteleri Tetkik*10,00TL.'sı TOBB adına tahsil edilmektedir. 95,00TL
   
Odamız üyesi ihracatçıların fatura onayı  0,00TL
Bağ Kur , Sosyal Güvenlik Hizmet Evrakları ile ilgili işlem bedeli 10,00TL
Coğrafi İşaret Kullanımı Yıllık Sözleşme Bedeli 10.000,00TL
 

 

 

 

 

 

 

 

 

İLETİŞİM

BİZE ULAŞIN Dörtyol Mah. 2078. Sokak No:11 03040 Merkez/AFYONKARAHİSAR
TELEFON +90 272 213 56 57
FAKS +90 272 213 56 60
E-POSTA info@afyonkarahisartso.org.tr
ÇAĞRI MERKEZİ 0 850 346 03 03