Telsiz Kullanma İzni Hakkında Duyuru

Sayın Üyemiz;

 

a ) 05/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu
b ) 17/07/2009 tarihli 27291 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Telsiz işlemlerine ilişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik

05/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve 17/07/2009 tarihli ve 27291 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Telsiz işlemlerine ilişkin Usul ve Esaslar hakkında Yönetmelik kapsamında verilen telsiz cihazı
hizmetinin öncelikle Kurumca yetkilendirilmiş işletmecilerden karşılanması esastır. Ancak;

a) Bir gerçek veya tüzel kişinin, kendi kullanımındaki taşınmazları dahilinde ve her bir taşınmazın sınırları dışına taşmayan, münhasıran şahsi veya kurumsal ihtiyaçları için kullanılan ve üçüncü şahıslara herhangi bir telsiz hizmeti verilmesinde kullanılmayan, sağlanmasında herhangi bir ticari amaç güdülmeyen ve kamu kullanımına acık olarak sunulmayan,

b) Kamu kurum ve kuruluşlarının münhasıran verdikleri hizmetler ile ilgili olarak özel kanunları uyarınca kurdukları telsiz sistemleri için Yönetmelikte belirtilen şartlara uyulması halinde, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek veya tüzel kişilere kurma ve kullanma izni verilebilir.

(2) Birinci fıb'adayer alan şartları taşımayan kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin münhasıran şahsi veya kurumsal ihtiyaçlar için, ucunu şahıslara herhangi bir elektronik haberleşme hizmeti verilmesinde kullanılmamak, sağlanmasında herhangi bir ticari amaç gütmemek ve kamu kullanımına acık olarak sunulmamak kaydıyla, telsiz haberleşme ihtiyacının karşılanması amacıyla telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izin talebinde bulunması halinde; öncelikle hizmet talep edilen faaliyet alanında, talep edilen hizmete ilişkin işletmecinin olup olmadığı hususu Kurum kayıtlarından kontrol edilir.

Yapılan kontrol sonucunda;

a) Söz konusu telsiz haberleşme ihtiyacı, talep edilen alanda işletmeciler tarafından karşılanıyor ise talep sahibi bu işletmecilere yönlendirilir.

b) Söz konusu telsiz haberleşme ihtiyacı talep edilen alanda işletmeci yok ise veya işletmeciler olmakla birlikte bu ihtiyacın işletmeciler tarafından karşılanamayacağının Kurumca tespit edilmesi halinde, talep sahibine talebe göre en fazla iki yıl sureli telsiz cihaz ve sistemi kurma ve kullanma izni verilebilir. Söz konusu sure içerisinde izin verilen alanda bir işletmecinin talep edilen hizmeti sunmaya başlaması halinde bile söz konusu izin suresi sonuna kadar devam eder. ”

hükmü yer almaktadır.

Bu kapsamda Telsiz Kurma ve Kullanma izin süresi bitiminde telsiz sistemlerinin kullanılmaya devam edilmesi amacıyla mevzuat gereği OKTH ruhsatları kapsamında hizmet alınması gerekliliğini önemle hatırlatmak isteriz.

Bilgilerinize arz ederiz.

Ekleme Tarihi:14.11.2016

Okunma Sayısı:1125

HIZLI ERİŞİM

BİZE ULAŞIN Dörtyol Mah. 2078. Sokak No:11 03040 Merkez/AFYONKARAHİSAR
TELEFON +90 272 213 56 57
FAKS +90 272 213 56 60
E-POSTA info@afyonkarahisartso.org.tr
ÇAĞRI MERKEZİ 0 850 346 03 03

Sosyal Medya Akışları