Muhtasar Ve Prim Hizmet Beyannamesi Konusunda Hatırlatma

İşletmelerin kamu kurumları nezdinde bildirim yükümlülüklerinin basitleştirilmesi konusunda özel sektör önerileri, başta Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu faaliyetleri kapsamında olmak üzere Birliğimizce çeşitli platformlarda dile getirilmektedir. Taleplerimiz 64. Hükümet Programı ve 10. Kalkınma Planı çerçevesinde hazırlanan Öncelikli Dönüşüm Programlarında karşılık bulmuştur.

Konu Sayın Başkanımız ve Sayın Maliye Bakanının da katılımı ile 12 Kasım 2016 tarihinde Ilgaz’da gerçekleştirilen Yatırım Ortamı ve Vergi Politikaları İstişare Toplantısında bir kez daha gündeme getirilmiş, SGK bildirgesi ve muhtasar beyannamenin birleştirilmesi konusunda görüş birliğine varılmıştır.

Bu çalışmaların bir sonucu olarak Maliye Bakanlığına verilmekte olan “Muhtasar Beyanname” ile Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmekte olan “Aylık Prim ve Hizmet Belgesi” birleştirilerek “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi” oluşturulmasına ilişkin 1 seri nolu “Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği” 18 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete ’de yayınlanmıştır. Genelgede, özel sektör işverenlerinin yanı sıra, oda ve borsalar açısından da bildirim yükümlülüğü düzenlenmiştir. Söz konusu Genel Tebliğin geçici 1 inci maddesinin (2) nolu fıkrasında;

“Vergi Kimlik Numarası ile Sosyal Güvenlik Kurumu İşyeri Sicil Numarasının Eşleştirilmesine İlişkin Bildirim, eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurularak 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda bu Tebliğin yayım tarihini izleyen ayın sonuna kadar internet vergi dairesi üzerinden (https://intvrg.gib.gov.tr/) elektronik ortamda gönderilecektir." denilmektedir.

Bahsedilen süre, 31 Mart 2017 Cuma günü 23:59’da sona erecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığının web sitesinde; kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunmamakla birlikte vergi kesintisi yapma zorunluluğu bulunanların (Oda ve Borsalarımız bu kapsamdadır) varsa mevcut e-beyanname şifrelerini kullanarak, yoksa bağlı oldukları vergi dairesine başvuruda bulunarak internet vergi dairesi kullanıcı kodu, parola ve şifresi almak suretiyle, söz konusu bildirimi elektronik ortamda göndermeleri gerektiği belirtilmektedir.

Tüm Üyelere Duyurulur.

Ekleme Tarihi:24.3.2017

Okunma Sayısı:1263

HIZLI ERİŞİM

BİZE ULAŞIN Dörtyol Mah. 2078. Sokak No:11 03040 Merkez/AFYONKARAHİSAR
TELEFON +90 272 213 56 57
FAKS +90 272 213 56 60
E-POSTA info@afyonkarahisartso.org.tr
ÇAĞRI MERKEZİ 0 850 346 03 03

Sosyal Medya Akışları