Ücret Tarifesi

 

 
AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI 
KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TABLOSU
   
   
  2021
1.DERECE 1.030,00TL
  (2.558,ooTL.1/2'sinden fazla olamaz)
2.DERECE   590,00TL
   
3.DERECE 480,00TL
   
4.DERECE 370,00TL
   
5.DERECE 300,00TL
   
6.DERECE 390,00TL
(YENİ KURULAN SERMAYE ŞİRKETLERİ) (2.943,ooTL.%10undan az-%15inden fazla olamaz)
   
   
1.DERECE : Banka şubeleri ve merkezi ilimiz dışında bulunan şirket ya da şahıs kayıtları

2.DERECE : Tüzel kişi (şirket-A.Ş., Ltd.Şti. v.b.)kayıtları ile sermayesi 100.001,ooTL. üzeri olan şahıs kayıtları

3.DERECE : Sermayesi 20.001,ooTL. - 100.000,ooTL. olan şahıs kayıtları

4.DERECE : Sermayesi 5.001,ooTL. - 20.000,ooTL. olan şahıs kayıtları

5.DERECE : Sermayesi 1.001,ooTL. - 5.000,ooTL. olan şahıs kayıtları

 

 
 
 
   
 
 
   
 
MECLİS KARAR TARİH VE NO. 2021
Oda üyelerinin fatura suretlerinin onayı  50,00TL
Faturaların rayic fiyatlara uygunluk onayı(en az 20,ooTL tahsil edilir.) Binde 5
Tek imalatçı belgesi 325,00TL
Oda Eksperi onayı (Ekspertiz raporları) ve Ön Kapasite Raporu 390,00TL
Kapasite Raporu(2yıllık)-Eksper Ücreti ayrıca 250.ooTL. 760,00TL
Yerli Malı Belgesi (100,ooTL.'sı eksper adına tahsil edilmektedir.) 325,00TL
Fiili Tüketim,Ticari ve sınai mahiyette belge,tahsis ve sarfiyat belgeleri 520,00TL
TÜRK MALI BELGESİ  250,00TL
Kalite ve yeterlilik belgeleri,imalatta yeterlilik belgesi 270,00TL
Diğer hizmetler karşılığı(Odadan istenen muhtelif özel belge,makine parkı tespiti)             140,00TL
Oda Sicil Kayıt Sureti ve faaliyet belgesi                        ücretsiz
Odamız üyelerine ait imza örneği onayı 35,00TL
Üye Beyannamesi bedeli (İlk kayıtta tahsil edilir)/Kimlik Kartı bedeli (Talep halinde) 35,00TL
Oda Üyelik Belgesi ücretsiz
Suret onayları(Her normal sayfa için)                          10,00TL
İhale ile ilgili belge ve yazılar 40,00TL
   
TİCARET SİCİL HİZMETLERİ  
1.Üye kayıtları ;  
a) Gerçek Kişilerin Kaydı 320,00TL
b) Şirket ve Kooperatif Kaydı 590,00TL
   
2.İmza yetkililerinin değişikliği;  
a) Bankaların imza yetkilisi tescili ve imza yetkilisi iptal tescili(Her kişi için) 350,00TL
b) Şirket ve Kooperatiflerde(Her kişi için) 160,00TL
   
3.Kayıt bilgileri değişikliği ve tadilat;  
a) Gerçek Kişilerden 150,00TL
b) Şirket ve Kooperatiflerden 270,00TL
c)Adres değişiklik tadilatları  ücretsiz
   
4.Sicil ve yetki belgeleri                   60,00TL
   
5.Ticaret Sicili gazetesi suretleri 17,00TL
   
6.Şirket Kuruluş Anasözleşme ve Defter Tasdiki (Asgari ücretin %10 u ile sınırlı) 370,00TL
7.İmza Beyanı,İrade Beyanı,Düzeltme Beyanı,Tescil Talepnamesi 90,00TL
8.Gerçek Kişi Mersis giriş ücreti 140,00TL
9.Tüzel Kişi Mersis giriş ücreti 200,00TL
   
Menşe Şahadetnameleri (1.ad) ATR-EUR-GÇB ve Diğer Menşe(TOBB payı dahil) 6,00TL
Fiyat Tarifesi onay ücreti(Asıl liste onay bedeli) 270,00TL
Odamız üyesi olmayanlara yapılan hizmetler karşılığı 250,00TL
   
İş makineleri tescil ve onayı(İş makinesi tescil belg.ayrıca ücretlendirilir) 330,00TL
 
Odamız hizmet binası 4.kat Meclis Salonu(Üye / Üye olmayan) 500,ooTL/750,ooTL
Odamız hizmet binası 4.kat Toplantı Salonu(Üye / Üye olmayan) 400,ooTL/600,ooTL
Odamız hizmet binası 3.kat Toplantı Salonu(Üye / Üye olmayan) 250,ooTL/350,ooTL
   
Odamızdan bilirkişi temini (Ücretin yarısı bilirkişiye iade) 520,00TL
Bilgi Edinme Yasası ile ilgili bilgi ve belge bedeli 50,00TL
K Yetki Belgesi tanzimi - Araç Ekleme*15TL.'sı TOBB adına tahsil edilmektedir. 30,00TL
K Belgeleri *36,50TL.'sı TOBB adına tahsil edilmektedir. 104,00TL
   
Sigorta Acenteleri ile ilgili işlemler  
Sigorta Acenteleri Levha Kayıt Ücreti*10,00TL.'sı TOBB adına tahsil edilmektedir. 75,00TL
Sigorta Acenteleri Tetkik*10,00TL.'sı TOBB adına tahsil edilmektedir. 95,00TL
   
Odamız üyesi ihracatçıların fatura onayı  0,00TL
Bağ Kur , Sosyal Güvenlik Hizmet Evrakları ile ilgili işlem bedeli 10,00TL
Coğrafi İşaret Kullanımı Yıllık Sözleşme Bedeli 10.000,00TL
 

 

 

 

 

HİZMETLER

BİZE ULAŞIN Dörtyol Mah. 2078. Sokak No:11 03040 Merkez/AFYONKARAHİSAR
TELEFON +90 272 213 56 57
FAKS +90 272 213 56 60
E-POSTA info@afyonkarahisartso.org.tr
ÇAĞRI MERKEZİ 0 850 346 03 03

Sosyal Medya Akışları

Basında Biz