Defter Beyan Sistemi

Sayın Üyemiz;

 

Defterdarlık Gelir Müdürlüğü'nden gelen yazıya istinaden;

Bilindiği üzere, 17/12/2017 tarih ve 30273 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Defter-Beyan Sisteminin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi amaçlanmıştır.

Konu ile ilgili olarak Başkanlığımıza intikal eden bilgilere göre; bazı illerdeki meslek odaları tarafından, 486 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ticari kazancın basit usulde tespitine ilişkin vergilendirilmenin kaldırıldığı yönünde yorum ve değerlendirmeler olduğu öğrenilmiştir.

Anılan Tebliğde yer alan düzenlemeler ile basit usule tabi mükellefler, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile serbest meslek erbaplarının kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile elektronik ortamda belge düzenlenebilmesi suretiyle mükelleflere kolaylık sağlanması amaçlanmış olup ticari kazancın basit usulde tespitine ilişkin uygulamanın kaldırılması söz konusu değildir. Dolayısıyla ticari kazancın basit usulde tespitine ilişkin yürürlükteki hükümler devam etmektedir.

Diğer taraftan mezkur Genel Tebliğde yer alan geçici maddeler uyarınca, Defter-Beyan Sistemine ilişkin başvurular serbest meslek erbapları tarafından 31/1/2018, basit usule tabi mükellefler tarafından ise 30/6/2018 tarihine kadar yapılabilecektir. Ayrıca basit usule tabi mükellefler Ocak, Şubat ve Mart 2018 aylarına ilişkin alış ve giderleri ile satış ve hasılatlarına ilişkin üç aylık kayıtları 31/7/2018 tarihine kadar Sisteme kaydedebileceklerdir.

Bilgi edinilmesini ve ticari kazancın basit Usulde tespitine ilişkin uygulamanın yürürlükteki mevzuata göre devam ettiği hususunda üyelerinize gerekli bilgilendirme istenmiştir.

 

Saygılarımızla

 

Ekleme Tarihi:15.1.2018

Okunma Sayısı:848

HIZLI ERİŞİM

BİZE ULAŞIN Dörtyol Mah. 2078. Sokak No:11 03040 Merkez/AFYONKARAHİSAR
TELEFON +90 272 213 56 57
FAKS +90 272 213 56 60
E-POSTA info@afyonkarahisartso.org.tr
ÇAĞRI MERKEZİ 0 850 346 03 03

Sosyal Medya Akışları