Mısır Satışı Hk. Duyuru

TMO Afyonkarahisar Şube Müdürlüğünden Odamıza gelen ilgili yazıda;

Mısır kullanan sektörün ihtiyacının karşılanması ve yurtiçi piyasa dengelerinin sağlanmasını teminen Kuruluşumuzca 18 Ocak 2019 tarihinde yapılan ihale neticesinde Şubat ayı için 196 bin ton mısır ithalat bağlantısı yapılmıştır.

İthalat bağlantısı yapılan mısır gemilerinin Bandırma, Derince, İzmir, Tekirdağ ve Samsun limanlarına Şubat ayından itibaren gelmesi beklenmektedir.

İthal edilen mısırlar ise 1.075 TL/Ton (KDV hariç) fiyatla sadece kullanıcılarına (besici ve yetiştiriciler ile kendi yemini kendisi imal eden işletmeler, yem, nişasta ve irmik fabrikaları) yönelik peşin bedel mukabili satılacaktır. Satış fiyatına 5TL/Ton maniplasyon bedeli ilave edilecektir.

Ayrıca 31.12.2018 tarih, E.290414 sayılı talimatımızla satışa açılan (Mersin Şube Müdürlüğünden satışa açılan) ithal mısırların satışına aynı fiyatla kullanıcılarına serbest olarak devam edilecektir.

Talep sahipleri taleplerini hinterlandında bulunduğu (talep sahibi firmanın vergi kaydının bulunduğu ilçe/ilin bağlı olduğu TMO şube müdürlüğüne) şube müdürlüğüne bildireceklerdir.  Hinterland dışı başvurular kabul edilmeyecektir. Müracaatlar, 06/02/2019 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Talep sahipleri hinterlandında bulunduğu şube müdürlüğü kanalıyla en yakın liman şube (sadece bir liman şubesinden talepte bulunabilecektir) stokları için müracaat edeceklerdir. Müracaat sahiplerinden birden fazla yerde işletmesi/fabrikası bulunanların talep etmesi halinde fiili tüketimleri bölünecek ve birden fazla şubeden (limandan) teslimat yapılabilecektir.   

Talep sahiplerinin hinterlandında bulunduğu şube müdürlüğüne talep formu (Ek-1) ve yem fabrikalarının 2018 yılına (temin edilememesi durumunda 2017 yılına ait belge kabul edilecektir) ait fiili tüketim belgesi, besici ve yetiştiricilerin ise hayvan sayılarını (kaç baş ve cins) gösteren belge ile birlikte müracaat etmesi gerekmektedir.

Mısır Satışında:

Fiili tüketim hesabında fabrikalar için 2018 yılı (temin edilememesi durumunda 2017 yılına ait belge kabul edilecektir) fiili tüketim miktarı, besici ve yetiştiriciler için talep sahiplerinin kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini belgelemeleri hâlinde; büyük baş hayvan başına günde 2 kg,küçükbaş hayvan başına ise günde 1 kg hesabı üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ile besiciliği yapan ve yemini kendisi imal eden işletmelere ise İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden yemini kendilerinin imal ettiklerini ve kaç baş ve cins hayvan yetiştirdiklerini belgelemeleri hâlinde; kanatlı hayvan başına günde 60 gr üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Hindi için bu rakam günde 300 gr, yarka, civciv vb. için 20 gr, hindi palazı için ise 175 gr üzerinden fiili tüketim hesabı yapılacaktır.

İthalat yoluyla gelen hali hazırda gözetim altında tutulan (karantina vb.) hayvanlar için İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden hayvan tescil belgesi getirilmesi durumunda bu hayvan sayıları da fiili tüketim hesaplamasına dahil edilecektir.

Mısır satışlarında kendi yemini kendisi imal eden işletmelere satış yapılırken fiili kapasitelerinin yanı sıra hayvan sayılarını gösterir belge de istenecek ve hayvan sayısı karşılığı hesaplanacak fiili tüketim miktarı kadar satış yapılacaktır.

Yeni kurulan fabrikaların faaliyette olduğunu gösterir belgelerine istinaden aylık 100 tona kadar satış yapmaya veya faaliyette bulunduğu aylara ait fiili tüketim miktarlarını belgelemeleri halinde belgeledikleri ayların ortalaması kadar satış yapmaya şubeleriniz yetkili kılınmıştır.

Talep sahipleri 2018 yılında (temin edilememesi durumunda 2017 yılına ait belge kabul edilecektir) mısıra dayalı mamul madde ihracatı yapmadıklarını veya yaptılar ise 2018 yılı mamul madde ihracatı karşılığında mısır ithalatı hak ediş miktarını belgeleyeceklerdir (Ticaret Bakanlığı Bölge Müdürlüğü veya mali müşavir). Bu miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır.

Ayrıca yem fabrikalarından halen faaliyette olduklarına gösterir belge (Talep sahipleri, faaliyette olduklarına dair belgeyi bağlı oldukları odalardan onaylı olarak alacaklardır.) istenecektir.

Alınan talepler 07/02/2019 tarihi mesai bitimine kadar satışı yapacak (teslimat şubesi) liman şube müdürlüklerine bildirim formuyla bildirilecektir. Diğer şubelerden gelen talepleri alacak olan teslimat şubesi ise ivedilikle talepleri değerlendirerek yoğun talep gelen stoklar için gerekli hesaplamaları tamamlayıp talep sahiplerine en geç 08/02/2019 tarihinde tebligatta bulunacak ve mutlaka talep sahibi firmanın müracaatta bulunduğu şube müdürlüğüne yazılı olarak bilgi verilecektir.

Para yatırma süre sonu mısırlar için 22/02/2019 tarihi mesai bitimi olup son tebligat tarihinden önce gemi tahliyesinin başlaması durumunda parasını yatıran talep sahiplerine, bekletilmeksizin teslimat yapılacaktır.

Ürün satışlarımızda tahsisat yapılan firma ya da şahısların dışında başka bir firma ya da şahıs tarafından yapılan para transferi kabul edilmeyecek, ayrıca firma ya da şahısların bakiye tutarları kendi hesapları dışında başka bir hesaba aktarılmayacaktır. Grup şirketleri bu uygulamanın dışında tutulacaktır.

Mısır Talep Formuna ekte sunulmuştur.

Ekleme Tarihi:1.2.2019

Okunma Sayısı:811

Ekler

HIZLI ERİŞİM

BİZE ULAŞIN Dörtyol Mah. 2078. Sokak No:11 03040 Merkez/AFYONKARAHİSAR
TELEFON +90 272 213 56 57
FAKS +90 272 213 56 60
E-POSTA info@afyonkarahisartso.org.tr
ÇAĞRI MERKEZİ 0 850 346 03 03

Sosyal Medya Akışları