Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu'ndan Gelen Yazı

T.C.

Sayın Üyemiz;

CUMHURBAŞKANLIĞI Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu'ndan gelen yazıya göre;

Değerli Sanayi Temsilcilerimiz,
10/7/2018 tarihli ve 1 sayılı "Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi" ile bilim, teknoloji ve yenilik ile ilgili alanlarda Cumhurbaşkanınca alınacak
kararlar ve oluşturulacak politikalarla ilgili öneriler geliştirmek amacıyla Bilim, Teknoloji ve
Yenilik Politikaları Kurulu (BTYPK) kurulmuştur.
BTYPK’nın görev ve yetkileri arasında bölgesel ve küresel rekabette mukayeseli üstünlük
kazandıracak alanları tespit edip bu alanlara yönelik tavsiyelerde bulunmak; bilim ve teknoloji
alanındaki araştırma ve geliştirme politikalarının ekonomik kalkınma, sosyal gelişme ve milli
güvenlik hedefleri doğrultusunda tespit edilmesi, yönlendirilmesi ve koordinasyonunun
sağlanması amacıyla altyapı, insan kaynağı ve diğer tüm kaynakların geliştirilmesine yönelik
araştırmalar yaparak öneriler oluşturmak yer almaktadır. Bu konular da dahil olmak üzere görev
alanlarına giren tüm konularda Bakanlıklar, kurum ve kuruluşlar, sivil toplum ve sektör
temsilcileri, alanında uzman kişilerin görüşü alınarak uygulanan politikalar ve gelişmeler
izlenmekte, yapılan çalışmalarla ilgili Sayın Cumhurbaşkanımıza rapor sunulmaktadır.
Bu bağlamda yürütülmekte olan sektörlerin önünü açabilecek “Teknoloji Alanlarının
Önceliklendirilmesi” çalışması kapsamında nitel ve nicel analizlerle belirlenen kritik/öncü
teknoloji alanlarının ekonomik etkilerinin ortaya konması çalışmalarında kullanılmak üzere
“Teknoloji Alanlarının Ekonomik Faaliyet Kodları ile (NACE Kodları bazında)
İlişkilendirilmesi”ne yönelik bir analiz çalışması başlatılmıştır. Söz konusu çalışma, internet
üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilen bu ilişkilendirilme anketi aracılığıyla, 27 teknoloji
alanında yürütülmektedir.
Ankete "https://anket.tubitak.gov.tr/index.php?sid=66451&lang=tr" bağlantısı aracılığıyla
erişilebilmektedir.
İşbu ankete vereceğiniz cevaplar; kritik teknolojilerin ekonomik değer/etkilerinin doğru ve
güvenilir şekilde ölçülebilmesi, veriye dayalı olarak mevcut durum tespitlerinin yapılabilmesi
ve bu sayede geleceğe dair adımların atılması süreçlerinin etkin şekilde yürütülmesi açısından
son derece önemlidir. Bu nedenle, ankete katılımınız elzemdir.
Söz konusu anketin, firmanız bünyesindeki Ar-Ge ve yenilik yöneticileri tarafından
doldurulması beklenmektedir. Ankete 30 Haziran 2019 Cuma günü saat 18:00'e kadar
katkılarınız verilmesi hususunda gereğini Kurul adına rica ederiz.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu
Tüm sorularınıza ilişkin bizlerle iletişime geçebilirsiniz: E-posta: gokalp.ertugrul@tccb.gov.tr
Telefon: +90 312 403 52 56 ve +90 312 298 10 69 – Gökalp ERTUĞRUL

Ekleme Tarihi:19.6.2019

Okunma Sayısı:528

HIZLI ERİŞİM

BİZE ULAŞIN Dörtyol Mah. 2078. Sokak No:11 03040 Merkez/AFYONKARAHİSAR
TELEFON +90 272 213 56 57
FAKS +90 272 213 56 60
E-POSTA info@afyonkarahisartso.org.tr
ÇAĞRI MERKEZİ 0 850 346 03 03

Sosyal Medya Akışları