Fiyat Etiketi Mevzuatı

Sayın Üyemiz;

İlgi : 09.08.2019 tarihli ve 20842458 sayılı Bakanlığık yazısı

İlgili kayıtlı yazıda bilindiği üzere perakende ticarete konu mal veya hizmetlere ilişkin olarak satın alma kararı öncesi tüketicilerimizin tam ve doğru bilgilendirilmesi için 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda ve Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde satışa konu malın fiyatı, üretim yeri, ayırıcı özelliği vb. bilgilerin yasal düzenleme ile belirlenen usul ve esaslara uygun olarak tüketicilere verilmesine ilişkin düzenlemeler yapıldığı belirtilmiş. Fiyat Etiketi Yönetmeliğinde, yasal düzenlemelerin sağladığı kazananlardan geri gitmeksizin tüketicilerin satın alma kararı vermeden önce tam ve doğru bilgilendirilmeleri amacının sağlanması ve yükümlülerin düzenlemelere en düşük maliyetle teknolojinin sağladığı imkânlardan yararlanarak en etkin şekilde uymaları için değişiklikler yapıldığı belirtilmiştir.

Bu kapsamdan hareketle makroekonomik göstergelere olumlu katkı sağlayan yerli üretim konusu malların tüketici nezdinde tercih edilirliğinin artırılarak üretiminin teşvik edilmesi amaçlan ile yürürlükte olan Fiyat Etiketinde Yerli Üretim Logosu Kullanımına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ 27/07/2019 tarihli ve 30844 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girdiği belirtilmiş ve yönetmelikte özetle, tekrardan kaçınmak amacıyla etiket tanımı değiştirilmiş; Yönetmelik ve Tebliğ hükümleri uyumlaştırılmış; gelişen ihtiyaçlar gereği olarak dijital ve elektronik etiket kullanımı eklenmiş; perakende satışa sunulan malların birim ve satış fiyatlarının aynı boyut ve renkte yazılması zorunluluğu kaldırılmış; hizmetlerin fiyat tarifelerinde ayırıcı özellik, satış fiyatı ve bu fiyatın başlangıç tarihinin yeterli olacağı düzenlenmiş; yerli üretim logosu bulunan etiketlerde ayrıca üretim yerinin bulunma zorunluluğu kaldırılmış; indirimli satışlarda indirim öncesi ve sonrası fiyatların aynı büyüklükte yer alması zorunluluğu kaldırılmıştır. Ayrıca etiket ve fiyat listesi tanımı değiştirilmiş; yerli üretim logosu bulunan etiketlerde ayrıca üretim yerinin bulunma zorunluluğunun kaldırıldığı ifade edilmiştir.

6502 sayılı Kanunun “Fiyat etiketi” başlıklı 54 üncü maddesinde yer alan; “(4) Bakanlık, belediyeler ve ilgili odalar, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidirler.” hükmü uyarınca, ilimizde bulunan ve bu mevzuatın uygulayıcılarından olan belediye ve odaların da bilgilendirilmesi hususunun önem arz ettiği ifade edilmiştir.

Saygılarımızla

Ekleme Tarihi:12.9.2019

Okunma Sayısı:430

HIZLI ERİŞİM

BİZE ULAŞIN Dörtyol Mah. 2078. Sokak No:11 03040 Merkez/AFYONKARAHİSAR
TELEFON +90 272 213 56 57
FAKS +90 272 213 56 60
E-POSTA info@afyonkarahisartso.org.tr
ÇAĞRI MERKEZİ 0 850 346 03 03

Sosyal Medya Akışları