DEVLET DESTEKLİ ALACAK SİGORTASI NEDİR?

04/06/2018 tarihli ve 2018/11892 sayılı Bakanlar Kurulu'nun "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Ticari Alacak Sigortası Sunulmasını İçeren Devlet Destekli Sistemin İşleyişine Dair Kararı” ile oluşturulan bir sigorta sistemidir.

18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkındaki Yönetmelikte” tanımlanan işletmelerden, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen koşulları sağlayan KOBİTer bu sistemden yararlanabilmektedir.

KOBİTere yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası sistemi ile ilgili Halk Sigorta A.Ş. Olağandışı Riskler Yönetim Merkezi (ORYM) olarak T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilmiştir.

24 Aralık 2018 tarihli ve 30635 sayılı Resmî Gazete’de Devlet Destekli Alacak Sigortası ile ilgili usul ve esaslar ile tarife ve talimatname tebliğleri yayınlanmıştır.

Devlet Destekli Alacak Sigortası Sistemi’nin hedef kitlesini, yıllık net satış hasılatı 25.000.000 TL’yi aşmayan KOBİTer oluşturmaktadır. Sistemin başlangıcında ilgili yönetmelikteki tanımlamalara göre Mikro ve Küçük işletme sınıfına giren işletmeler yararlanabilecektir. Söz konusu işletmelerin sadece yurtiçi satışları kapsam dâhilinde olacaktır.

Orta büyüklükteki işletmelerin bu sistemden yararlanabilmesi için çalışmalar devam etmekte olup, ileriki dönemde bu sınıftaki işletmeler de KOBİTere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Sistemi'nden yararlanmaya başlayacaktır. Orta büyüklükteki işletmelerin de sisteme girişi ile yıllık net satış hasılatı 125.000.000 TL’ye kadarki KOBİTer sisteme girebilecektir.

Devlet Destekli Alacak Sigortası ile açık hesap, çek ve senet ile tüzel kişiliklere (şahıs şirketi, adi ortaklık, vb dâhil) yapılan vadeli faturalı satışlar teminat altındadır. Peşin, kredi kartlı, bankanın teminatı (teminat mektubu, DBS, vb) altında olan satışlar ile grup şirketleri ve kamu kurumlan yapılan satışlar kapsam dışındadır.

Devlet Destekli Alacak Sigortası ile sigortalılar Risk Yönetimi, Tahsilat ve Tazminat hizmetlerine sahip olurlar.

Devlet Destekli Alacak Sigortası'nın Faydaları

•    KOBİ'ler açısından son derece sıkıntılı olabilecek ödenmeyen faturalara karşı, kendilerini korumalarını sağlar. Böylece finansal yapılarını güçlendirir.

•      Risklerini ölçme konusunda uygun bir maliyet ile profesyonel destek alma şansına sahip olurlar.

•      KOBİ'ler yeni müşteriler bularak, güvenli bir şekilde satışlarını arttırarak şirketlerini büyütürler.

•    Bilançonun aktif kalitesi yükselir. Böylece, KOBİ 'lerin bankalar ve finansal kuruluşlar nezdinde kredibilitesi artar.

•    Şirket yönetimi alacak sorunlarını bir kenara bırakarak, asıl faaliyet alanına odaklanır.

•    KOBİ'ler uygun maliyetlerle tahsilat hizmeti alarak, maliyetlerini azaltır.

•    %5 kar marjı ile çalışan bir firmanın 100.000 TL 'lik alacağını tahsil edemediğini düşünelim.

Bu kaybı telafi edebilmek için 2.000.000 TL'lik yeni bir satış yapması gerekmektedir.

Bu da yeni bir risk anlamına gelmektedir. Sistem ile KOBİ'lerin hem mevcut riskleri koruma altında olacak hem de yeni satışlarda daha güvenli şekilde hareket edebileceklerdir.

Daha detaylı bilgi için www.alacaksigortasi.gov.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

Ekleme Tarihi:17.9.2019

Okunma Sayısı:434

HIZLI ERİŞİM

BİZE ULAŞIN Dörtyol Mah. 2078. Sokak No:11 03040 Merkez/AFYONKARAHİSAR
TELEFON +90 272 213 56 57
FAKS +90 272 213 56 60
E-POSTA info@afyonkarahisartso.org.tr
ÇAĞRI MERKEZİ 0 850 346 03 03

Sosyal Medya Akışları