Fazla Mesai İşlemleri Hk.

Sayın Üyemiz;

 

İlgi : T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 02.10.2019 tarih ve 2019/38 sayılı genelgesi

 

İlgi yazı ile ;

- Gümrük İdareleri’nde yapılan fazla çalışma uygulamasının esaslarının 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 221. maddesi, 07.10.2009 tarih ve 27369 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan 2009/15481 sayılı Kararnamenin 121-125 inci maddeleri ile 21.11.2009 tarihli ve 27413 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 74 Seri No.lu Gümrük Genel Tebliği ile belirlenmiş olduğu,

- Söz konusu Kanun maddesinde, normal çalışma saatleri dışında veya tatil zamanlarında hizmet talebinde bulunulması halinde, bu talebin işin yapılacağı gümrük idarelerince yerinde görülmesi, gerekli önlemlerin alınması ve çalışacak personelin fazla çalışma ücretlerinin (ve varsa hak sahibine ödenecek kanunî yollukları karşılığı tutarların) talep sahipleri tarafından yatırılması koşuluyla kabul edileceği,

- Fazla çalışma ücretinden yararlanan personelin, kendilerine verilecek işleri yapmakla görevli olduğu, gümrük idare amirlerinin normal çalışma saatleri dışında verilecek hizmetleri düzenleyip kontrol edeceğinin hüküm altına alınmış olduğu,

- Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri uyarınca, mesai saatleri dışında kalan iş ve işlemler için fazla çalışma ücretleri ve varsa kanuni yollukların ödenmesi halinde, gümrük idaresince yirmi dört saat esasına göre hizmet verilmesinin mümkün bulunduğu,

- Bu çerçevede, ülkemizin ihracat hedefleri de göz önünde bulundurularak, yükümlülerin ihracat ve bağlantılı çıkış işlemlerinin yerine getirilmesi ile ilgili hizmet alma taleplerinin, taleplerin mesai saatleri içerisinde ilgili gümrük müdürlüğüne sunulmuş olması kaydıyla, idare amirlerince mutlak surette yerine getirilmesi gerektiği,

- İlaveten, ihracat ve bağlantılı çıkış işlemleri için Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce belirlenecek gümrük müdürlüklerinin normal çalışma saatlerine ilave olarak iki saat daha açık bulundurulması ve bu ilave süre içerisinde yükümlülerce yapılan fazla mesai başvurularının da ilgili gümrük müdürlüklerince işleme konularak hizmet verilmesi uygun bulunduğu,

bildirilmektedir.

           Saygılarımızla              

 

Ekleme Tarihi:9.10.2019

Okunma Sayısı:324

Ekler

HIZLI ERİŞİM

BİZE ULAŞIN Dörtyol Mah. 2078. Sokak No:11 03040 Merkez/AFYONKARAHİSAR
TELEFON +90 272 213 56 57
FAKS +90 272 213 56 60
E-POSTA info@afyonkarahisartso.org.tr
ÇAĞRI MERKEZİ 0 850 346 03 03