Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyon Yönergesi

Sayın Üyemiz;

Emniyet Genel Müdürlüğü’nün 10.01.2020 tarih ve 40347008-1010726-63247-14842 sayılı yazısına göre

İlgi sayılı yazı ile 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili mevzuatı doğrultusunda, ülkemizde yerine getirilen özel güvenlik hizmetleri ile ilgili bütün bilgilere Online olarak erişilip, ilgili kişiler tarafında gerekli bildirim ve başvuruların yapılabilmesini, mevcut durumun ölçülebilir, kontrol edilebilir hale getirilebilmesini sağlamak amacıyla hazırlanan Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyonunun yürütülmesine ilişkin usul ve esasları belirlemek, otomasyona ilişkin eylem planlarını, koordinasyon ve izleme faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla “Özel Güvenlik Bilgi Sistemi Otomasyon Yönergesi ” yayımlandığı bildirilmiştir.
Yönergenin;
“ÖGNET’in kullanım usul ve esasları" başlıklı 10 uncu maddesi birinci fıkrası “Kullanıcılar aşağıda belirtilen şart, usul ve esaslara göre hareket edecektir. ",
10 uncu maddesinin (a) bendi “Bakanlık personeli dışındaki kullanıcılar; ÖGNET’i kullanmaktan kaynaklanan hukuki sorumluluklarını, kullanım şartlarını, belirlenen diğer usul ve esasları ÖGNET’te yer alan “Yönergeyi Okudum Kabul Ediyorum" sekmesini seçerek kabul ederler.",
“ÖGNET’e geçiş dönemi” başlıklı 14 üncü maddesi ise "ÖGNET’e geçiş, tüm verilerin ÖGNET’e işlenmesi ve kullanıcıların belirlenmesi bu Yönergenin onaylandığı tarihinden itibaren en geç 90 gün içerisinde yapılır. Gerek görülmesi halinde İçişleri Bakam bu süreyi uzatabilir." hükümlerine amirdir.
Yönergenin özellikle yukarıda belirtilen hükümleri doğrultusunda;
-ÖGNET’te kullanıcıların Yönergeyi okuyarak kabul etmesini sağlamak üzere kullanıcıların projeye giriş yaptıklarında "Yönergeyi okuyup kabul ediyorum” sekmesi ÖGNET’e entegre edilmiştir.
-Yönerge ile kullanıcılar belirlenmesi ve verilerin girişinin sağlanabilmesi için 19.11.2019 tarihinden itibaren 90 günlük süre verilmiştir.
-Örneğin; Bakanlık personeli dışındaki kullanıcıları özel güvenlik izinlerine ait telefon, mail, e-posta adresleri, özel güvenlik görevlisi dışında çalışan personele ait verileri, Bakanlık kullanıcılarının ise verilen özel güvenlik izinleri ile bu izinlere ait adres, özel güvenlik görevlisi sayıları, güncel özel güvenlik komisyon kararlan ile diğer veri ve sisteme yüklenecek belgeleri 19.02.2020 tarihine kadar eksiksiz, yeniden bir ihtar ve ikaza mahal vermeyecek şekilde ÖGNET’e girişini yapması gerekmektedir.
Yönerge hükümleri gereğince, kullanıcılar tarafından yapılacak olan veri girişinin tamamlanabilmesi amacıyla 19.11.2019 tarihi itibariyle 90 günlük süre verilmiş olup, herhangi bir ihmale sebep olunmaksızın 19.02.2020 tarihine kadar veri girişlerinin tamamlanması gerekmektedir denilmektedir.

 

Saygılarımızla

Ekleme Tarihi:27.1.2020

Okunma Sayısı:516

HIZLI ERİŞİM

BİZE ULAŞIN Dörtyol Mah. 2078. Sokak No:11 03040 Merkez/AFYONKARAHİSAR
TELEFON +90 272 213 56 57
FAKS +90 272 213 56 60
E-POSTA info@afyonkarahisartso.org.tr
ÇAĞRI MERKEZİ 0 850 346 03 03

Sosyal Medya Akışları