Irak (IKBY) Gümrük Muafiyetleri

Sayın Üyemiz;

İlgi: Ticaret Bakanlığı'ndan alman 04.05.2020 tarihli ve E-00054176046 sayılı yazı.
İlgi'de kayıtlı yazıda, Erbil Gümrük Ataşeliği'nden Ticaret Bakanlığı’na iletilen bir yazıda, Irak’ta ilgili kurum, kuruluş ve makamlardan izin alınmış olması kaydıyla kamu yatırımları, stratejik veya önemli projeler vb. kapsamdaki faaliyetlerde kullanılmak üzere ithal edilen ürünlere uygulanan gümrük vergisi muafiyetlerinin yerel imalat sanayini korumak ve geliştirmek üzere durdurulduğunun açıklandığı belirtilmiştir.
Yazıda, söz konusu kararın 28 Nisan 2019 tarihinden itibaren Irak (Irak Kürt Bölgesel Yönetimi-IKBY)'da üretim sürecinde kullanılacak her türlü hammadde/ara mamüller için uygulanan gümrük vergisinden muafiyet uygulamalarının, IKBY Ekonomi ve Maliye Bakanlığınca 23 Nisan 2020 tarihinde yayınlanan bir örneği ekli talimat ile amacı, dayanağı ve gerekçesi ne olursa olsun mevcut bütün muafiyetlerin yürürlüğünün durdurulmasına karar verildiği vurgulanmıştır.
Yazıda, 24 Nisan 2020'de askıya alman söz konusu vergi muafiyetleri hakkında ilgili Ataşelik tarafından IKBY yetkilileri ile yapılan görüşme çerçevesinde;
1) Kaldınlan muafiyetlerin, imalat sanayini destekleme kapsamındaki ara mamül/hammaddelere verilenler ile her türlü proje, yatırım, teşvik kapsamındakiler dahil istisnasız tüm muafiyetleri kapsadığı,
2) Söz konusu uygulamanın Irak Merkezi Hükümeti (IMH) kuramlarından alınmış muafiyetlere de teşmil edildiği ve bunların da IKBY'deki gümrüklerde durdurulduğunun öğrenildiği,
3) IMH alanında devam eden projeler bakımından ilgili Merkezi Hükümet kuramlarından alman muafiyetlerin durdurulmasının anlaşılmaz ve haksız olduğu ve Bölgesel Yönetimin yetkisi dışında olduğunun belirtildiği,
4)Muhataplarca, IMH ile anlaşmaları bulunduğunun ve bu konuda uygulama yetkilerinin olduğunun ve halihazırda acil muafiyet talebi olanların IKBY Bakanlar Kurulüna müracaat edilerek karar çıkartması durumunda muafiyetten istifade edebileceğinin vurgulandığı; bununla birlikte, karar olmadan kuramların muafiyet uygulamayacağının, diğer taraftan, muafiyet uygulamasının geçici olarak durdurulduğunun, Ekonomi ve Maliye Bakanlığı koordinasyonunda muafiyet tanınacak ürünler ve durumlar ile ilgili bir çalışmanın sürdürüldüğünün açıklandığı; ayrıca, Bakanlar Kurulu'nda konunun tekrar değerlendirileceğinin, Gümrük, Ticaret ve Maliye bürokratları olarak muafiyetlerin tamamen kaldırılmaması yönünde fikir beyan edildiğinin, ancak nihai kararın Bakanlar Kurulu görüşmeleri sonrasında ortaya çıkacağının ifade edildiği,
belirtilmiştir.

Yazıda, bazı işadamlarının IKBY'deki Yatının Kurulu'na müracaat ederek daha önce yasal olarak ilgili kurumlarca verilmiş muafiyetlere itibar edilmesini ve mağduriyetin giderilmesini talep ettiği kaydedilmiştir. Muafiyetlerin iptal edilmesi nedeniyle tırlan bekleyen ve fabrika/tesislerine hammadde, ara mamul ve malzeme ulaşmadığı için üretim süreçleri kesintiye uğrayan bazı işadamlarına yardımcı olmak için IKBY yetkilileri tarafından geçici bir çözüm önerildiği vurgulanmıştır.
Yazıda devamla, bu kapsamda uhdesindeki muafiyete istinaden Irak'a sevkiyat yapmış olan söz konusu işadamlarmca, sevkiyat kapsamı ürüne/malzemeye normal ithalat sürecinde tahakkuk edilecek vergilerin teminat olarak yatırılması halinde tırlannın geçişine izin verileceğine dair bilginin bahse konu Ataşelikten Ticaret Bakanlığı'na iletildiği ifade edilmiştir.
Bazı işadamlarının söz konusu ara çözümü kabul ettiği ve teminat yatırmak suretiyle bekleyen araçların bir kısmının Irak'a girişinin sağlandığı bilgisi anılan Ataşelikten Ticaret Bakanlığı'na bildirildiği ifade edilerek ilgili Irak makamları nezdinde Bakanlıkları girişimlerinin devam ettiği belirtilmiştir.

Üyelerimize duyurulur.

Saygılarımızla

Ekleme Tarihi:18.5.2020

Okunma Sayısı:219

HIZLI ERİŞİM

BİZE ULAŞIN Dörtyol Mah. 2078. Sokak No:11 03040 Merkez/AFYONKARAHİSAR
TELEFON +90 272 213 56 57
FAKS +90 272 213 56 60
E-POSTA info@afyonkarahisartso.org.tr
ÇAĞRI MERKEZİ 0 850 346 03 03