ATSO’ DA AİDAT BORÇLARINA YAPILANDIRMA FIRSATI

TORBA YASA KAPSAMINDA ODA AİDATLARININ YAPILANDIRMASI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ DUYURU !

03/08/2016 Tarih ve 6736 sayılı "Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Kanun” 19/08/2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun kapsamında; Odamız üyesi firmaların gecikmiş aidat borçlarına da yeniden yapılandırma imkânı sağlanmıştır.  


YAPILANDIRMA KAPSAMINA GİREN AİDAT BORÇLARI:

  • Kanun, son ödeme tarihi geçmiş olan tüm eski aidatları kapsamaktadır.
  • Kanun 2016 yılı aidatların birinci taksitlerini de kapsamaktadır. (Son Ödeme tarihi 30 Haziran 2016 olan, 2016 Yıllık Aidat 1.Taksit ile 2016 Munzam Aidat 1.Taksit de kanun kapsamındadır.)
  • Son ödeme tarihi, 31 Ekim 2016 olan; 2016 Yıllık ve Munzam Aidatlarının 2.taksitleri ise yapılandırma kapsamı dışındadır.

KANUNUN UYGULAMA YÖNTEMİ ve UYULMASI GEREKLİ KURALLAR:

  • Kanun kapsamına giren tüm aidatların gecikme zamları silinecektir.

Kanunundan faydalanmak isteyen üyelerimizin, en geç 31 Ekim 2016 tarihine kadar, Odamız Muhasebe Birimine dilekçe ile başvurmaları gerekmektedir. Dilekçeye  Odamız http://www.afyontso.org.tr/evraklar2016/atso_yapilandirma_dilekcesi.docx  linkinden ulaşabilirsiniz.

  • Dilekçe ile müracaat esnasında, kanun kapsamına giren aidat borçları aslının tamamını ödemek şartı ile gecikme zamları silinecektir.
  • Üyelerimiz, talepleri doğrultusunda aidat borçlarını; peşin (nakit para), kredi kartı ile tek çekim veya kredi kartı ile en fazla 6 taksitte ödeyebileceklerdir.
  • Aidat borç asıllarının toplam tutarı en fazla 6 taksite bölünebilecektir. Üyenin talebine göre taksit sayısı iki aydan altı aya kadar belirlenebilecektir.
  • Taksitle ödeme durumunda, birinci taksitin son ödeme tarihi 30 Kasım 2016’dır. Diğer taksitler için son ödeme tarihleri taksit sayısına göre takip eden ayın son günüdür.

Taksitlerden herhangi birinin; öngörülen süre ve şekilde, kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, tahsil edilen tutarlar üyenin anapara borcundan düşülerek yapılandırma iptal edilecek, borçlar ve gecikme cezaları eski haline döndürülecek ve 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilecektir.

Ekleme Tarihi:17.10.2016

Okunma Sayısı:1021

Ekler

HIZLI ERİŞİM

BİZE ULAŞIN Dörtyol Mah. 2078. Sokak No:11 03040 Merkez/AFYONKARAHİSAR
TELEFON +90 272 213 56 57
FAKS +90 272 213 56 60
E-POSTA info@afyonkarahisartso.org.tr
ÇAĞRI MERKEZİ 0 850 346 03 03