AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI UR-GE PROJESİ PERSONEL İSTİHDAMI

"2010/8 sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ" kapsamında T.C. Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklenen ve Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından yürütülen Afyonkarahisar Doğaltaş Sektörü Güç Birliği UR-GE Projesi kapsamında bilgili ve deneyimli proje uzmanı aranmaktadır.

Odamızca proje süresince istihdam edilmek üzere (ilk 2 ay deneme süreli) belirli hizmet sözleşmesi ile uzman düzeyinde bir personel alınacaktır.

Son Başvuru Tarihi: 17 Ekim 2016 Pazartesi

Genel nitelikler:

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş veya bu görevden muaf olmak,
 • 18 yaşını bitirmiş olmak,
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 • Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak,
 • Daha önce çalıştığı iş yerlerinden 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin birinci fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak,
 • Herhangi bir sosyal güvenlik kurum veya kuruluşundan emekli olmamak,
 • Türkiye'deki üniversitelerin veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 (dört) yıllık eğitim veren bölümlerinden mezun,
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az C düzeyinde veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri yabancı dil belgesine sahip,
 • Tercihen ikinci yabancı dil bilen,
 • Koordinasyon becerisi yüksek, proje çalışmalarına ve takım çalışmasına yatkın,
 • Proje yönetimi, kümelenme ve küme yönetimi konusunda bilgi ve deneyim sahibi olan,
 • Araştırmacı ve raporlama yetenekleri olan,
 • MS Office programlarını çok iyi kullanabilen (Word, Excel, Powerpoint),
 • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli olmayan,

Proje elemanı alınacaktır.

 

İş tanımı:

UR-GE projesi kapsamında yer alan firmalar, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve ilgili kamu kurumu için birincil iletişim noktası olmak ve gereken bilgileri taraflara zamanında ve tam olarak aktarmak,

Proje kapsamında gerçekleştirilecek ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, yurt dışı pazarlama ve alım heyeti gibi faaliyetlerin organizasyonu ve uygulanması için gereken tüm çalışmaları yürütmek ve koordine etmek,

Projenin yurt içinde ve yurt dışında tanıtılmasına yönelik çalışmalar yürütmek, işbirlikleri ve ortaklıklar geliştirmek üzere yazışmaları yapmak,

Proje destek mevzuatının takibi ve mevzuatın gerektirdiği belge ve raporların hazırlanması,

Sektöre yön veren kurum kuruluş ve derneklerle düzenli ilişkiler kurmak, firmaların ve projenin hedeflerine ulaşması için sektörel ilişkiler geliştirmek,

Sektörü yakından takip ederek, firmaları etkileyebilecek yenilik ve trendleri araştırmak ve takip etmek

Sektörün ihracat, tasarım ve tanıtımı için gereken işbirliği ortamını sağlamak,

Proje raporlamalarını, ilgili tüm bilgi ve belgenin toplanmasını ve projenin idari görev ve sorumluluklarını yerine getirmek.

Bu çerçevede Genel Sekreterlikçe verilecek görevleri yerine getirmek

Başvuru sırasında sunulması gerekli belgeler:

İş Talep Formu

Kimlik fotokopisi

Diploma ya da Mezuniyet belgesinin fotokopisi

Yabancı dil seviyesini gösteren belgenin örneği (YDS veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından belirlenen kriterlere göre eşdeğeri kabul gören yabancı dil belgesi)

Güncel Özgeçmiş (cv)

 

Sözlü Sınav:

Sınava kabul edilecek adaylara Genel Sekreterliğimiz tarafından yazılı bildirimde bulunulacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sözlü sınav, adayların, genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm ile mesleki bilgi gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

 

Sınavı kazanan adaylardan ayrıca aşağıdaki belgeler istenecektir.

2 (iki) adet vesikalık fotoğraf

Diploma veya mezuniyet belgesinin (yurt dışındaki üniversitelerden mezun olan adaylar için denklik belgesi ile birlikte) aslı veya kurumca onaylı örneği

Yabancı dil sınav sonuç belgesinin aslı veya kurumca onaylı örneği

Sağlıkla ilgili olarak görevini yapmaya engel bir durumu olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

Erkek adaylardan askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanı,

Sabıka kaydının olmadığına ilişkin yazılı beyanı,

Yerleşim yeri ve diğer adres belgesi.

 

Ek Bilgiler:

İş Alanı: Proje Yönetimi

Organizasyondaki Yeri: Uzman

Çalışma Şekli: Tam Zamanlı

Çalışma Yeri: Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası

Eğitim Durumu: Lisans / Yüksek Lisans / Doktora Mezunu

 

Başvuru Bilgileri:

Başvurular için, disticaret@afyonkarahisartso.org.tr e-posta adresinden ve 0272 213 56 57 / 1111 numaralı telefondan bilgi alınabilir

 

Ekleme Tarihi:4.10.2016

Okunma Sayısı:1170

Ekler

HIZLI ERİŞİM

BİZE ULAŞIN Dörtyol Mah. 2078. Sokak No:11 03040 Merkez/AFYONKARAHİSAR
TELEFON +90 272 213 56 57
FAKS +90 272 213 56 60
E-POSTA info@afyonkarahisartso.org.tr
ÇAĞRI MERKEZİ 0 850 346 03 03