Covid19 Tedbirleri Kapsamında 26-27-28-29 Kasım 2020 Denetimleri

Sayın Üyemiz;

İlgi : Bakanlığımız İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 25.11.2020 tarihli ve 19753 sayılı emri.
Bakanlığımız İller İdaresi Genel Müdürlüğünün "Covid19
Tedbirleri Kapsamında 26272829

Kasım 2020 Denetimleri" konulu ilgi sayılı emir yazısı aşağıya çıkartılmıştır.
Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunduğumuz kontrollü
sosyal hayat döneminde temel prensipler olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı
sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere/kurallara uyulması ve
vali/kaymakamların koordinasyonunda sürdürülen denetim faaliyetleri salgınla mücadelenin
başarısı açısından büyük önem taşımaktadır. Farklı tarihlerde çıkardığımız Genelgelerle,
Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi doğrultusunda hazırlanan formlar
kullanılarak süreklilik taşıyacak şekilde denetimler yapılması hususunda Valiliklerimiz
talimatlandırılmış olup bugüne kadar yürütülen kamuoyundaki görünürlüğü yüksek denetim
faaliyetleri, toplumda hastalığa karşı bilinç oluşturulması ve alınan tedbir kararlarına aykırı
davranışlarda bulunanlara yaptırım uygulanarak caydırıcılık oluşturulması suretiyle salgınla
mücadeleye önemli katkı sunmuştur.
Bu çerçevede;

1. 26-27-28-29 Kasım 2020 tarihlerinde tüm il ve ilçelerimizde ,vali ve
kaymakamların koordinasyonunda; başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş
merkezleri olmak üzere vatandaşlarımızın kalabalık şekilde bulunabildiği yerlere yönelik
yoğunlaştırılmış denetimlerin yapılması,

2 . Toplu ulaşım araçlarının denetiminde toplu ulaşım araçlarının tek tek kontrol
edilmesi; özellikle yolcu kapasite sınırlaması, HES kodu ibrazı, maske takma
zorunluluğu ve ulaşım araçlarında gerekli hijyen/temizlik tedbirlerinin alınması hususlarına
ağırlık verilmesi,

3. Her bir pazaryeri için ayrı ayrı olmak üzere pazaryeri yöneticisinin ilgili yerel
yönetimler tarafından belirlenerek Valilik/Kaymakamlıklarla ivedi şekilde paylaşılması,

4. Salgınla mücadeleye yönelik alınması gereken tedbirlerden ve belirlenen kurallara
uyulmasından sorumlu olacak pazaryeri yöneticilerinin denetim ekipleriyle iletişimi ve
koordinasyonu etkin şekilde sağlamaları,

5. AVM’lere yönelik denetimlerde alışveriş merkezi içerisinde aynı anda bulunabilecek
kişi sayısı ve çalışma saatleri kısıtlamalarına uyulması hususlarına ağırlık verilmesi,

6 . Alışveriş merkezlerinin denetiminde 1 1 . 0 5 . 2 0 2 0 t a r i h v e 7 8 0 9 sayılı
Genelgemizin“D) AVM’lerde Ortam Havalandırmasına İlişkin Kurallar” başlıklı bölümü
ile Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinin “AVM’lerde Ortam
Havalandırılmasına Y ö n e l i k  Ö n l e m l e r ” b ö l ü m ü n d e  y e r a l a n  k u r a l  v e  ö n l e m l e r çerçevesinde alışveriş merkezi klima ve filtreleme sistemlerinin bakımı ve filtre değişimlerinin
düzenli olarak yapılıp yapılmadığı hususunun özellikle denetlenmesi,

7. Gerçekleştirilecek denetim faaliyetlerinde Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve
Çalışma Rehberinin ilgili hükümleri ile daha önce Genelge eklerinde yer alan formlardan
yararlanılması, denetimlere ilişkin raporlamaların İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM)
yazılımı üzerinden yapılması gerekmektedir.
Bu bağlamda Vali ve Kaymakamlar tarafından yerel yönetimler, genel kolluk
kuvvetleri, kamu kurum ve kuruluşları, köy/mahalle muhtarları ile meslek odaları arasındaki
koordinasyonun sağlanarak gerekli planlamaların yapılması ve uygulamada herhangi bir
aksaklığa meydan verilmemesi, denilmektedir.

Ekleme Tarihi:26.11.2020

Okunma Sayısı:231

HIZLI ERİŞİM

BİZE ULAŞIN Dörtyol Mah. 2078. Sokak No:11 03040 Merkez/AFYONKARAHİSAR
TELEFON +90 272 213 56 57
FAKS +90 272 213 56 60
E-POSTA info@afyonkarahisartso.org.tr
ÇAĞRI MERKEZİ 0 850 346 03 03

Sosyal Medya Akışları