AFYONKARAHİSAR TİCARET VE SANAYİ ODASI PESONEL ALIM İLANI

Genel Nitelikler:

 • Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak.
 • Askerlik görevini yapmış olmak ya da muaf olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
 • Türk Ceza Kanunun 53. Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene veya bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sıralarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme suçlarından mahkûm olmamak.
 • Görevini devamlı yapmasına engel herhangi bir özrü bulunmamak.
 • Daha önce çalıştığı iş yerlerinden 4857 Sayılı İş Kanunun 25. Maddesinin 1. Fıkrasının ikinci bendinde belirtilen nedenlerle sözleşmesi feshedilmiş olmamak.
 • Türkiye’deki üniversitelerin veya denkliği Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından kabul edilen yurt dışındaki üniversitelerin en az 4 yıllık, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden mezun olmak.
 • Tercihen muhasebe ve finansman konularında iş tecrübesine sahip olmak.
 • Takım çalışmasına yatkın, analitik düşünebilen ve iletişimi kuvvetli olmak.
 • İyi derecede bilgisayar kullanabilen ve MS Office Programlarını iyi şekilde kullanabilen.
 • Yukarıda bahis geçen nitelikleri taşıyan bay/bayan adaylar tercih edilecektir.

 

İş Tanımı:

 • Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde Muhasebe Biriminde çalışmak.
 • Dönemsel bütün muhasebe işlerinin yapılmasında çalışmak.
 • Mali tablolar ve raporlar hazırlamak.
 • Odanın tüm satın alma faaliyetlerinde aktif görev almak.
 • Odanın tüm muhasebe ve finansman işlerinde çalışmak, .
 • Birim içi ve birim dışı işlerde Genel Sekreterlikçe verilecek görevleri yerine getirmek.

 

Başvuru Sırasında Sunulması Gerekli Belgeler:

 • Kimlik Fotokopisi.
 • Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı gibidir yapılmış fotokopisi.
 • Adli Sicil Kayıt Belgesi.
 • Güncel özgeçmiş. (cv)
 • Askerlik görevini yapmış olduğunu gösterir belge.

 

Sözlü Sınav:

 • Belirlenen tarihte başvuru yapan adaylar Oda Genel Sekreterliğince sözlü mülakata çağırılacaktır. Sözlü mülakat Oda Yönetim Kurulu tarafından belirlenen komisyon tarafından Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında yapılacak.
 • Sözlü mülakatta adayların genel kültür, iletişim ve analitik düşünme yeteneği, hal, tavır ve davranışlarındaki genel görünüm gibi hizmetin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları göz önüne alınacaktır.
 • Adayların sözlü mülakatta muhasebe ve finansman konusundaki becerileri sınanacak.
 • Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin, sınavı kazansalar dahi atamaları yapılmayacak, yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
 • Adaylar sözlü sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğrafları ve geçerli bir kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport, evlilik cüzdanı vb.) bulunduracaklardır.

 

 

NOT:

 • Adaylar iş başvurularını bireysel olarak Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği’ne yapacaktır.
 • Online başvuru kabul edilmeyecektir.
 • Son başvuru tarihi 10.02.2017'dir. Bu tarihinden sonra gelecek başvurular kabul edilmeyecektir.
 • Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliği dosyalar üzerinde yapacağı incelemeden sonra sözlü sınav için yeterliliği olan adayları belirlediği tarihte görüşmeye davet edecektir.

Ekleme Tarihi:31.1.2017

Okunma Sayısı:1990

HIZLI ERİŞİM

BİZE ULAŞIN Dörtyol Mah. 2078. Sokak No:11 03040 Merkez/AFYONKARAHİSAR
TELEFON +90 272 213 56 57
FAKS +90 272 213 56 60
E-POSTA info@afyonkarahisartso.org.tr
ÇAĞRI MERKEZİ 0 850 346 03 03